Dokumenty ke stažení

 

 

Historie a současnost Arboreta Sofronka_JK
Historie a vývoj koncepce vědeckého pracoviště_v_Arboretu Sofronka_KK
Záhadné chování Vejmutovky v Labských pískovcích_KK
Uchování genofondu navzdory evoluci?
Naše jehličnany a případy jejich nezvyklých adaptací_KK
Životní prostředí po česku_KK
Národní park jako Archa Noemova (Rozhovor_KK_a_Holub)
Studium proměnlivosti_borovice_lesní_je_i_nadále_aktuální
Výběrné hospodaření nejpříznivějším kompromisem mezi lesnictvím a ochranou přírody KK a JK
LESPED, metodické listy

Tisková zpráva Sofronka 60let
Arboretum Sofronka slaví 60 let od svého založení
MF Dnes 2016
Plzeňský deník 2016
Informační zpravodaj UMO 2
Plzeňský deník 2015
50. výročí založení arboreta Sofronka (Zahrada - park - krajina 1/2006, str. 22-25.)
Druhy borovic vhodné pro zahradní architekturu 1 (Zahradnictví 4/2006, str. 48-50.)
Druhy borovic vhodné pro zahradní architekturu 2 (Zahradnictví 5/2006, str. 36-37.)
Sborník referátů k 35. výročí založení Arboreta Sofronka (2001)
Druhy borovic vhodné pro městskou zeleň (2005)
Možnosti a úskalí introdukce některých druhů rodu Pinus (2004)
Zkušenosti s introdukovanými druhy borovic v Arboretu Sofronka
a jejich použití v imisních oblastech Krušných hor (2004)

Výsledky introdukce některých druhů rodu Pinus (2004)
Proměnlivost borovice lesní (2004)
Genetika a šlechtění rodu Pinus, minulost, současnost a perspektivy (2002)
Borovice lesní a prehistorie jejího rodu (2002)