Lesní pedagogika

 

Lesní pedagogika je nový pojem. Když se začal počátkem 90. let rozšiřovat, byli mnozí pedagogové a také lesníci nejprve nejistí. Musí se přidávat k výchově ekologické, mediální, dopravní, konzumní, zdravotní, sexuální a sociální také ještě lesní výchova? A proč právě les je určen jako místo pro výchovu? Odpověď nevyplynula z teoretických diskusí o vzdělání, ale vzešla přímo ze společenské reality. Od poloviny 80. let se objevily v německy mluvících oblastech v krátké době četné lesnicko-pedagogické iniciativy a zařízení pro ně rostla jako houby po dešti. K tomu se připojily skupiny zabývající se hrami v lese, lesní mateřské školy a lesní školy, prázdninové programy a programy pro volný čas pro velké a malé v lese. Vedle učitelů základních škol, kteří se zajímají o přírodu a mladých skupinových vedoucích, využili les za pedagogické pole své působnosti také ochránci přírody a pedagogové, prosazující prožitkovou pedagogiku.


Lesní pedagogika v arboretu Sofronka

Pro mateřské a základní školy z Plzně a okolí je možnost domluvit lesní pedagogiku v arboretu Sofronka. Pořádáme zde akce pro jednotlivé třídy (do 30 žáků) v rámci dopoledního vyučování (cca 8:00 až 12:00) s přihlédnutím k věku dětí. Pracovníci arboreta mají připravené speciální programy s různým zaměřením.
V rámci lesní pedagogiky je také možné domluvit besedu o životě včel s místním včelařem včetně ukázky života včelího společenstva v proskleném úlu. K dispozici je volně přístupná včelí naučná stezka s 10 panely.
Po předchozí domluvě v arboretu je možné využití areálu horní plochy bez doprovodu. Zde bylo vybudováno environmentální centrum a k dispozici je venkovní učebna (lavice, stolky, tabule), povalový chodník mokřadem, molo v rybníčku Vydymáček apod.

Provozní a návštěvní řád


Přihlášky na lesní pedagogiku:
kanakoval@plzen.eu
702 152 942

Lesní pedagogika

LESPED metodické listy

Pracovní sešit lesní školy